Antagningspoäng för Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50224

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.30 14.10 0.10 99.99 0.00
Urval 2 14.50 17.38 0.10 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.30 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 256 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.92 14.54 0.45 0.00
Urval 2 11.02 13.80 0.45
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.92 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 283 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.80 0.55 0.00
Urval 2 14.80 17.88 0.55
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 284 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping