Antagningspoäng för Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50225

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 0.65 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 222 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.27 0.70 0.00
Urval 2 13.81 15.27 0.65
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 236 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 13 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 13.90 0.70 4.00
Urval 2 15.25 13.60 0.60
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 238 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 16 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 16.38 0.40 0.00
Urval 2 11.66 16.38 0.40 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 228 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping