Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 16.16 0.45 0.00 4.00
Urval 2 15.70 15.69 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 394 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 14 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.09 15.75 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 15.21 0.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.09 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

49

Under VT2020 sökte 263 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 15.54 0.55 0.00 3.00
Urval 2 14.00 15.55 0.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 343 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 19 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.32 16.20 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 14.62 0.20 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.32 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

49

Under VT2019 sökte 263 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 10 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 16.25 0.60 0.00 3.00
Urval 2 14.54 15.35 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 500 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 16 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 15.44 0.60 0.00 0.00
Urval 2 13.34 14.57 0.55 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

42

Under VT2018 sökte 384 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 15 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 16.70 0.80 3.00
Urval 2 15.70 16.70 0.75 3.00
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 560 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 10 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.49 0.70 0.00
Urval 2 15.20 16.11 0.60
Vårterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

478

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

42

Under VT2017 sökte 478 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 19 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 10 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.26 0.85 4.00
Urval 2 16.20 17.26 0.75
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

625

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 625 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 13 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.35 0.80 4.00
Urval 2 15.90 16.30 0.70 3.00
Vårterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

594

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 594 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 9 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.48 0.95 4.00
Urval 2 18.20 17.04 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

802

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 802 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 9 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 17.60 0.85 4.00
Urval 2 16.20 16.86 0.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

579

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

40

Under VT2015 sökte 579 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 12 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.30 1.10 0.00
Urval 2 17.70 17.15 0.90
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

827

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 827 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 12 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.10 0.90 0.00
Urval 2 16.30 16.19 0.80
Vårterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 572 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 12 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping