Antagningspoäng för Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50161

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.36 20.97 1.55 0.00 0.00
Urval 2 18.90 20.97 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.36 i urvalsgrupp BI, 20.97 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 59 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 20.05 1.55 0.00 0.00
Urval 2 17.25 20.05 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 53 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 15.78 1.25 0.00 0.00
Urval 2 17.24 0.00 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 66 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 15.70 1.10
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Asienkunskap - inriktning Japan på Linköpings universitet 15.52 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 46 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.37 15.09 1.40
Urval 2 15.52 15.09 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Asienkunskap - inriktning Japan på Linköpings universitet 16.37 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 65 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 15 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.97 1.20
Urval 2 18.24 16.97 1.25
Under terminen HT2015 hade utbildningen Asienkunskap - inriktning Japan på Linköpings universitet 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 92 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 19 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 1.15 0.00
Urval 2 14.82 1.00
För höstterminen år 2014 hade Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 84 personer till Asienkunskap - inriktning Japan vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 21 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 17 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping