Antagningspoäng för Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50160

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 15.50 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.59 0.00 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 33 personer till Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.29 0.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.44 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.29 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 35 personer till Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 17.33 1.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.78 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 52 personer till Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.74 19.90 0.95 0.00
Urval 2 15.74 19.90 0.95
För höstterminen år 2016 hade Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.74 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 50 personer till Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 13 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 14.83 0.85 0.00
Urval 2 16.90 14.83 0.85
För höstterminen år 2015 hade Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 61 personer till Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 17 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 19.04 0.85 0.00
Urval 2 15.05 17.58 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 76 personer till Asienkunskap - inriktning Kina vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 19 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping