Antagningspoäng för Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50147

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 16.30 0.75 0.00 3.00
Urval 2 14.85 15.86 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1226

Antagna urval 1

248

Antagna urval 2

200

Under HT2020 sökte 1226 personer till Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet varav 249 i första hand. Totalt antogs 248 personer i det första urvalet varav 155 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 132 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.45 0.95 0.00 3.50
Urval 2 16.14 16.04 0.95 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1009

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

150

Under HT2019 sökte 1009 personer till Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 100 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 96 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 16.01 1.10 3.50
Urval 2 16.92 16.01 1.10 3.50
För höstterminen år 2017 hade Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

969

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 969 personer till Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet varav 231 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 64 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 56 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.24 1.20 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2016 hade Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 0 personer till Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.10 1.20 3.00
Urval 2 17.40 16.85 1.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 584 personer till Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.35 1.30 4.00
Urval 2 17.96 17.35 1.25 4.00
För höstterminen år 2014 hade Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

695

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 695 personer till Basår för dig som läst Ma 2 vid Linköpings universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 30 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 26 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping