Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50360

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.45 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.90 17.45 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2020 sökte 408 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 18 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 16.61 0.75 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 351 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 18.75 0.95 0.00 3.00
Urval 2 14.21 18.15 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

436

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 436 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.00 1.20 0.00
Urval 2 13.70 16.89 1.20
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 438 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 13 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.21 1.05 3.00
Urval 2 16.56 16.11 1.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 489 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 6 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.25 1.00 2.00
Urval 2 17.61 16.60 1.00 2.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

482

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 482 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.60 1.15 0.00
Urval 2 18.20 16.27 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 503 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 4 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping