Antagningspoäng för Civilekonom vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50009

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.41 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.36 19.50 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.41 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2846

Antagna urval 1

265

Antagna urval 2

200

Under HT2020 sökte 2846 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 598 i första hand. Totalt antogs 265 personer i det första urvalet varav 153 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 110 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.47 19.08 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.06 19.08 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.47 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2533

Antagna urval 1

245

Antagna urval 2

195

Under HT2019 sökte 2533 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 516 i första hand. Totalt antogs 245 personer i det första urvalet varav 131 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 106 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 19.79 1.30 0.00 3.50
Urval 2 19.31 19.75 1.30 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3297

Antagna urval 1

245

Antagna urval 2

195

Under HT2018 sökte 3297 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 702 i första hand. Totalt antogs 245 personer i det första urvalet varav 120 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 105 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.58 1.30 4.00
Urval 2 19.32 19.36 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3352

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

185

Under HT2017 sökte 3352 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 629 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 115 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 185 personer varav 107 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.46 1.30 4.00
Urval 2 20.00 19.35 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3653

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

164

Under HT2016 sökte 3653 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 623 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 116 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 164 personer varav 94 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.70 1.35 0.00
Urval 2 20.00 19.30 1.35 3.50
För höstterminen år 2015 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3975

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

165

Under HT2015 sökte 3975 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 623 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 114 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 83 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.45 20.20 1.35 0.00
Urval 2 20.30 20.19 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.45 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4568

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

165

Under HT2014 sökte 4568 personer till Civilekonom vid Linköpings universitet varav 797 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 102 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 79 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping