Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50033

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 20.15 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.53 20.20 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

813

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 813 personer till Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska vid Linköpings universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 26 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 19 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.11 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.19 19.60 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

825

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2019 sökte 825 personer till Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska vid Linköpings universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 19 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping