Antagningspoäng för Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 18.59 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.48 18.59 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1305

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

109

Under HT2020 sökte 1305 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 117 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 109 personer varav 98 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.92 1.40 0.00 3.50
Urval 2 18.65 18.92 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1129

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 1129 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 181 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 109 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 92 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.86 18.77 1.40 0.00 0.00
Urval 2 18.79 18.77 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.86 i urvalsgrupp BI, 18.77 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1373

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 1373 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 110 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 89 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 18.04 1.45 0.00
Urval 2 18.46 18.07 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1337

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 1337 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 188 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 116 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 97 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 17.62 1.35 0.00
Urval 2 18.19 17.62 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1188

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 1188 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 121 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 102 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 15.80 1.40 0.00
Urval 2 17.40 15.80 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1210

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1210 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 115 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 101 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.20 1.40 0.00
Urval 2 18.40 18.20 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1238

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

104

Under HT2014 sökte 1238 personer till Civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 195 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 108 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 104 personer varav 94 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping