Antagningspoäng för Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50112

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 14.69 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.20 14.69 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 191 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 18 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.57 1.05 0.00 0.00
Urval 2 14.38 14.57 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2019 sökte 193 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 26 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 26 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 16.65 0.95 0.00 0.00
Urval 2 13.96 0.00 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 270 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 37 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 30 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.96 13.42 1.00
Urval 2 12.96 13.42 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i elektronikdesign på Linköpings universitet 12.96 i urvalsgrupp BI, 13.42 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 266 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 54 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 34 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.53 0.85
Urval 2 14.40 14.53 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i elektronikdesign på Linköpings universitet 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 247 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 51 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 38 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 14.74 0.70 0.00
Urval 2 11.42 14.74 0.65 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 264 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.20 1.05 0.00
Urval 2 16.60 18.20 1.05
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 291 personer till Civilingenjör i elektronikdesign vid Linköpings universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 49 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 38 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping