Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 20.78 1.50 0.00 0.00
Urval 2 20.83 20.78 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 20.78 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1944

Antagna urval 1

284

Antagna urval 2

220

Under HT2020 sökte 1944 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 435 i första hand. Totalt antogs 284 personer i det första urvalet varav 186 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 220 personer varav 148 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.57 1.55 0.00 4.00
Urval 2 20.63 20.57 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.57 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1764

Antagna urval 1

285

Antagna urval 2

207

Under HT2019 sökte 1764 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 379 i första hand. Totalt antogs 285 personer i det första urvalet varav 191 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 207 personer varav 152 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.68 20.49 1.55 0.00 0.00
Urval 2 20.68 20.49 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.68 i urvalsgrupp BI, 20.49 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2093

Antagna urval 1

285

Antagna urval 2

211

Under HT2018 sökte 2093 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 415 i första hand. Totalt antogs 285 personer i det första urvalet varav 191 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 211 personer varav 155 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 20.80 1.60 0.00
Urval 2 20.57 20.85 1.60
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2166

Antagna urval 1

275

Antagna urval 2

202

Under HT2017 sökte 2166 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 391 i första hand. Totalt antogs 275 personer i det första urvalet varav 185 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 202 personer varav 134 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 20.57 1.60 0.00
Urval 2 20.89 20.57 1.60
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 20.57 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2274

Antagna urval 1

275

Antagna urval 2

214

Under HT2016 sökte 2274 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 443 i första hand. Totalt antogs 275 personer i det första urvalet varav 175 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 214 personer varav 140 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.06 1.60 0.00
Urval 2 20.90 21.06 1.60
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.06 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2269

Antagna urval 1

270

Antagna urval 2

205

Under HT2015 sökte 2269 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 448 i första hand. Totalt antogs 270 personer i det första urvalet varav 176 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 205 personer varav 137 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.65 1.60 0.00
Urval 2 21.30 21.60 1.60
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.65 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2489

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

208

Under HT2014 sökte 2489 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet varav 466 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 165 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 208 personer varav 141 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping