Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50102

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.77 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.00 19.77 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.77 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2020 sökte 115 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.39 1.40 0.00 0.00
Urval 2 20.63 20.39 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.39 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 76 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.59 20.38 1.60 0.00 0.00
Urval 2 20.59 20.38 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.59 i urvalsgrupp BI, 20.38 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 103 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.07 21.84 1.60
Urval 2 20.07 21.84 1.60
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska på Linköpings universitet 20.07 i urvalsgrupp BI, 21.84 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 115 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 20.96 1.65
Urval 2 21.88 20.96 1.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska på Linköpings universitet 21.88 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 136 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 20.59 1.75
Urval 2 21.30 20.59 1.70
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska på Linköpings universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, 20.59 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 147 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 1.65
Urval 2 21.20 1.55
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska på Linköpings universitet 21.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 149 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping