Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50103

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.46 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2020 sökte 26 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.55 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2019 sökte 26 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska vid Linköpings universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping