Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50168

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 41 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 0.00 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2019 sökte 35 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 19.64 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.79 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 43 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61
Urval 2 21.61
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska på Linköpings universitet 21.61 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 40 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.62 20.87 1.45
Urval 2 21.62 20.87 1.45
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska på Linköpings universitet 21.62 i urvalsgrupp BI, 20.87 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 86 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 10 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.65 20.67 1.70
Urval 2 19.65 20.67 1.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska på Linköpings universitet 19.65 i urvalsgrupp BI, 20.67 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 98 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 10 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping