Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50104

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.18 20.73 1.40 0.00 0.00
Urval 2 20.42 20.73 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.18 i urvalsgrupp BI, 20.73 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 115 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 19.45 1.55 0.00 0.00
Urval 2 20.47 19.45 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 114 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.76 19.45 1.50 0.00 0.00
Urval 2 19.76 19.45 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.76 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 125 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.49 20.99 1.60
Urval 2 20.73 20.99 1.60
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 20.49 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 127 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.30 1.65
Urval 2 20.63 20.30 1.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 183 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.14 19.95 1.60
Urval 2 22.14 19.95 1.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 22.14 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 154 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 1.75
Urval 2 21.30 1.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 165 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping