Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50105

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.76 20.31 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.76 20.31 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.76 i urvalsgrupp BI, 20.31 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 82 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 14 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.23 0.00 1.50 0.00 0.00
Urval 2 20.23 0.00 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.23 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2019 sökte 85 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 20.07 1.50 0.00 0.00
Urval 2 19.84 0.00 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 20.07 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 89 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 1.55
Urval 2 20.02 19.92 1.55
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska på Linköpings universitet 20.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 79 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 1.65
Urval 2 21.70 1.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska på Linköpings universitet 21.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 132 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 21.83 1.60
Urval 2 21.70 19.31 1.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska på Linköpings universitet 21.70 i urvalsgrupp BI, 21.83 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 130 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 1.60 0.00
Urval 2 20.40 1.60
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 156 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping