Antagningspoäng för Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50106

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 18.50 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.28 18.50 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

530

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 530 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 42 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 35 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 18.43 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.97 18.48 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 18.43 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

464

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 464 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 37 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.54 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.30 18.54 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2018 sökte 591 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 42 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 25 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.39 1.35
Urval 2 18.30 18.39 1.30
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i informationsteknologi på Linköpings universitet 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 589 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 25 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.82 18.69 1.30
Urval 2 18.82 18.69 1.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i informationsteknologi på Linköpings universitet 18.82 i urvalsgrupp BI, 18.69 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

571

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 571 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 30 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 28 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.98 1.40
Urval 2 18.60 17.98 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i informationsteknologi på Linköpings universitet 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

552

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 552 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 34 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 31 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.30 1.40 0.00
Urval 2 18.94 18.30 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 644 personer till Civilingenjör i informationsteknologi vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 33 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping