Antagningspoäng för Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50107

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 16.04 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.60 17.50 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 431 personer till Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 24 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.43 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.60 0.00 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 340 personer till Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 28 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.98 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.80 16.98 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

57

Under HT2018 sökte 310 personer till Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 28 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 20 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.65 0.85 3.00
Urval 2 14.80 14.65 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

101

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 345 personer till Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 101 personer i det första urvalet varav 37 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.88 1.00 0.00
Urval 2 15.10 17.23 1.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

420

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 420 personer till Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 37 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.90 1.05 0.00
Urval 2 18.00 16.85 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 429 personer till Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat vid Linköpings universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping