Antagningspoäng för Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50113

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 17.99 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.07 17.99 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2020 sökte 191 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 16.36 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2019 sökte 174 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 20 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 14.79 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.79 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

31

Under HT2018 sökte 201 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 21 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 21 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 12.65 0.85
Urval 2 18.12 12.65 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle på Linköpings universitet 16.80 i urvalsgrupp BI, 12.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 261 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 37 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 27 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.27 0.95 0.00
Urval 2 15.90 17.10 0.95
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 298 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.70 1.00 0.00
Urval 2 17.10 14.87 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 334 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping