Antagningspoäng för Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50108

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.92 18.80 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.92 18.80 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.92 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1326

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

146

Under HT2020 sökte 1326 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 149 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 146 personer varav 120 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.60 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.28 17.60 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1088

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 1088 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 151 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 123 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.13 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.40 18.13 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1320

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

146

Under HT2018 sökte 1320 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 155 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 146 personer varav 124 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.70 1.35 0.00
Urval 2 18.44 18.70 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1380

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 1380 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 147 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 123 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.80 1.35 0.00
Urval 2 19.20 17.80 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1350

Antagna urval 1

183

Antagna urval 2

155

Under HT2016 sökte 1350 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 183 personer i det första urvalet varav 138 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 117 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.44 1.40 0.00
Urval 2 19.05 18.44 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1474

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

148

Under HT2015 sökte 1474 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 133 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 148 personer varav 122 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.71 1.40 0.00
Urval 2 19.70 18.71 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1573

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

147

Under HT2014 sökte 1573 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 128 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 147 personer varav 115 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping