Antagningspoäng för Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50178

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.66 18.91 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.66 18.91 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.66 i urvalsgrupp BI, 18.91 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

640

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 640 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 19 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 18.71 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.95 16.97 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

511

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2019 sökte 511 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 13 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.98 18.77 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.54 18.98 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 18.77 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

570

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2018 sökte 570 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 18.70 1.35 0.00
Urval 2 18.98 18.70 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2017 sökte 569 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 17.87 1.30 0.00
Urval 2 20.20 17.87 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 17.87 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 602 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 19.70 1.35
Urval 2 19.45 19.70 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i medicinsk teknik på Linköpings universitet 19.45 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

44

Under HT2015 sökte 636 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 15 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.70 1.40 0.00
Urval 2 19.90 19.70 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 658 personer till Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 13 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping