Antagningspoäng för Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50180

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 17.68 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.49 17.75 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 17.68 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

74

Under HT2020 sökte 598 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 73 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 64 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 16.77 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.73 16.77 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

509

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 509 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 74 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 69 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 18.13 1.40 0.00 0.00
Urval 2 17.76 18.08 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

619

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 619 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 76 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 73 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.40 1.30
Urval 2 16.90 15.09 1.25
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i mjukvaruteknik på Linköpings universitet 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

501

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 501 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 74 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 73 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 16.50 1.45 0.00
Urval 2 19.50 16.50 1.45
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 418 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 35 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 33 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.44 1.60 0.00
Urval 2 19.10 18.44 1.60
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 506 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 43 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 37 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.77 19.95 1.40 0.00
Urval 2 18.77 19.95 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.77 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

574

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 574 personer till Civilingenjör i mjukvaruteknik vid Linköpings universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 32 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping