Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50109

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 18.96 1.25 0.00 0.00
Urval 2 19.20 18.96 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 546 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 9 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 17.80 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.05 17.80 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 357 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 16 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.17 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.23 17.17 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 507 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 28 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.05 1.20 0.00
Urval 2 18.02 17.05 1.20
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

475

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2017 sökte 475 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 19 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 16.19 1.15 0.00
Urval 2 18.90 16.19 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 477 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 28 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 20 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 18.49 1.25 0.00
Urval 2 19.06 18.49 1.25
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 503 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 22 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 13 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.23 1.25 0.00
Urval 2 19.00 18.40 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

498

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 498 personer till Civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 17 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping