Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50116

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.76 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.91 17.80 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

668

Antagna urval 1

134

Antagna urval 2

105

Under HT2020 sökte 668 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 134 personer i det första urvalet varav 120 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 92 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.55 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.65 17.55 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

112

Under HT2019 sökte 605 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 113 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 112 personer varav 94 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 19.48 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.59 19.48 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

751

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

107

Under HT2018 sökte 751 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 117 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 92 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.03 1.35 0.00
Urval 2 17.76 17.70 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

696

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

107

Under HT2017 sökte 696 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 115 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 89 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.12 1.35 0.00
Urval 2 18.00 17.26 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

695

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

107

Under HT2016 sökte 695 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 108 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 92 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.14 1.45 0.00
Urval 2 17.85 18.92 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

107

Under HT2015 sökte 707 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 100 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 89 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.50 1.40 0.00
Urval 2 19.20 18.50 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

682

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

108

Under HT2014 sökte 682 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 102 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 93 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping