Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50118

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 9 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 0.00 1.40 0.00 0.00
Urval 2 17.78 0.00 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 28 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 1.15
Urval 2 15.60 1.15
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska på Linköpings universitet 17.78 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 20 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.69 1.40
Urval 2 1.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska på Linköpings universitet 21.69 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 32 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 1.50
Urval 2 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska på Linköpings universitet 22.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 31 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39
Urval 2 18.39 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska på Linköpings universitet 18.39 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 29 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping