Antagningspoäng för Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50181

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.04 15.22 0.30 0.00 0.00
Urval 2 14.20 15.22 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.04 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 232 personer till Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 52 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 35 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.16 15.60 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.40 15.60 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.16 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

37

Under HT2018 sökte 322 personer till Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 46 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.15 0.80 0.00
Urval 2 14.25 15.60 0.80
För höstterminen år 2017 hade Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

326

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 326 personer till Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 15.45 0.90 0.00
Urval 2 15.41 15.45 0.95
För höstterminen år 2016 hade Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.41 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 394 personer till Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 39 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.50 1.00 3.00
Urval 2 17.00 17.50 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

541

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 541 personer till Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 36 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 20 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.60 1.10 0.00
Urval 2 16.30 17.33 1.00
För höstterminen år 2014 hade Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 568 personer till Flygtransport och logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 31 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping