Antagningspoäng för Förskollärare vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50200

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 13.48 0.10 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Förskollärare vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

776

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

190

Under HT2017 sökte 776 personer till Förskollärare vid Linköpings universitet varav 238 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 26 var män och 224 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 18 var män och 171 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.38 0.35 3.00
Urval 2 11.30 13.22 0.10 2.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärare vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1004

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

220

Under HT2016 sökte 1004 personer till Förskollärare vid Linköpings universitet varav 307 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 20 var män och 230 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 220 personer varav 19 var män och 200 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.51 0.50 3.00
Urval 2 13.95 14.52 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärare vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1264

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

210

Under HT2015 sökte 1264 personer till Förskollärare vid Linköpings universitet varav 372 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 18 var män och 220 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 14 var män och 194 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.54 0.55 3.00
Urval 2 14.50 15.21 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärare vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1245

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

160

Under HT2014 sökte 1245 personer till Förskollärare vid Linköpings universitet varav 375 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 16 var män och 162 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 11 var män och 148 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping