Antagningspoäng för Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50175

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.05 1.30 0.00
Urval 2 19.10 1.30
För höstterminen år 2016 hade Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 99 personer till Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 13.87 0.70 99.99 0.00
Urval 2 15.33 13.87 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 13.87 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 120 personer till Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 26 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 18 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 14.52 1.05 0.00
Urval 2 13.10 14.52 1.05 99.99
För höstterminen år 2014 hade Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 98 personer till Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 17 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 14 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping