Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50323

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.70 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.92 19.25 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1531

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 1531 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 20 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.35 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.38 18.35 1.05 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

794

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

55

Under VT2020 sökte 794 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 192 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 34 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 26 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.51 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.86 18.50 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1322

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 1322 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 255 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 29 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 18.00 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.76 17.79 1.05 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

820

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 820 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 32 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 26 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.65 19.40 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.19 19.12 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.65 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1616

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1616 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 301 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 29 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.76 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.30 18.02 1.15 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.76 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

975

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 975 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 179 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 31 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.03 1.30 0.00
Urval 2 19.15 18.80 1.30
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1747

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 1747 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 246 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.67 19.70 1.30 4.00
Urval 2 18.80 19.05 1.15 4.00
Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.67 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1102

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

46

Under VT2017 sökte 1102 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 21 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 17 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.44 19.77 1.35 4.00
Urval 2 19.80 19.00 1.25
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.44 i urvalsgrupp BI, 19.77 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1910

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 1910 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 298 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 12 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.42 1.25 4.00
Urval 2 19.40 19.00 1.25 4.00
Vårterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1255

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

42

Under VT2016 sökte 1255 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 212 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 20 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 14 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.27 1.35 0.00
Urval 2 20.30 20.10 1.30
För höstterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2250

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 2250 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet varav 344 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 15 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 14 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping