Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet, 180.0p vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50321

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.40 1.40 0.00
Urval 2 20.60 19.70 1.30
För höstterminen år 2014 hade Fysioterapeutprogrammet, 180.0p vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1941

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 1941 personer till Fysioterapeutprogrammet, 180.0p vid Linköpings universitet varav 324 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 12 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping