Antagningspoäng för Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50157

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.25 1.00 0.00 3.50
Urval 2 18.40 18.25 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1065

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

81

Under HT2020 sökte 1065 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 283 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 33 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 25 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.88 0.85 0.00 3.00
Urval 2 17.45 16.88 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

83

Under HT2019 sökte 783 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 36 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 23 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.51 1.00 0.00 3.00
Urval 2 18.02 17.51 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.51 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1124

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1124 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 257 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 32 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 23 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.30 1.05 4.00
Urval 2 17.82 18.03 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

996

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

76

Under HT2017 sökte 996 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 221 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 30 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 18 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 16.82 1.10 4.00
Urval 2 18.32 16.00 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1094

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

76

Under HT2016 sökte 1094 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 262 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 27 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 20 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.60 1.15 4.00
Urval 2 18.78 18.56 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1213

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

76

Under HT2015 sökte 1213 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 280 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 25 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 16 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.16 1.15 0.00
Urval 2 19.00 16.01 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1330

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

78

Under HT2014 sökte 1330 personer till Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 331 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 19 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 17 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping