Antagningspoäng för Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50201

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.70 13.96 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet antagningspoängen 10.70 i urvalsgrupp BI, 13.96 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 306 personer till Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 39 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 29 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 13.46 0.20 3.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 13.46 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 433 personer till Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 47 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 41 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.29 0.45 4.00
Urval 2 13.10 13.39 0.15 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

509

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 509 personer till Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 51 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 48 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15 15.20 0.50 3.00
Urval 2 13.10 13.54 0.40
För höstterminen år 2015 hade Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.15 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

510

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 510 personer till Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 51 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 40 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.95 0.45 3.50
Urval 2 14.40 14.91 0.45 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

484

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 484 personer till Grundlärare fritidshem vid Linköpings universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 35 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping