Antagningspoäng för Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50202

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 12.97 0.10 2.00
Urval 2 10.63 10.76 0.10 2.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 12.97 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

528

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

86

Under HT2016 sökte 528 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 14 var män och 115 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 86 personer varav 10 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 13.32 0.30 3.50
Urval 2 12.00 11.82 0.15 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 13.32 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

570

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

124

Under HT2015 sökte 570 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 14 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 124 personer varav 11 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.95 0.45 3.00
Urval 2 12.20 14.07 0.25 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 551 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 12 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 10 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping