Antagningspoäng för Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50203

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 10.76 0.15 3.00
Urval 2 11.74 11.91 0.15
För höstterminen år 2016 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 10.76 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

49

Under HT2016 sökte 413 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 20 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 9 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.65 13.23 0.05 0.00
Urval 2 10.90 10.49 0.05 99.99
För höstterminen år 2015 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.65 i urvalsgrupp BI, 13.23 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 428 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 15 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 14 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 14.85 0.40 3.00
Urval 2 10.99 10.74 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 412 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping vid Linköpings universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 7 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 9 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping