Antagningspoäng för HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50148

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.45 0.75 0.00 3.00
Urval 2 13.60 14.10 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 494 personer till HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 52 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 49 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 14.72 0.90 0.00 3.00
Urval 2 13.39 13.98 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 0 personer till HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 101 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 97 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.27 1.05 3.50
Urval 2 16.38 15.27 1.05
För höstterminen år 2017 hade HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 612 personer till HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 15.60 1.10 3.50
Urval 2 17.15 15.15 1.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

696

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 696 personer till HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping