Antagningspoäng för Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50128

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 14.65 0.55 0.00 0.00
Urval 2 13.05 14.65 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 437 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 80 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 55 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 15.27 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.65 15.27 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

475

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

89

Under HT2019 sökte 475 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 82 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 61 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 15.48 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.49 15.48 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 15.48 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

578

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 578 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 87 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 61 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.35 0.85 0.00
Urval 2 13.70 15.35 0.70
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 569 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 90 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 71 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.70 0.90 3.50
Urval 2 15.60 15.41 0.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

668

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 668 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 84 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 71 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 16.30 1.00 4.00
Urval 2 16.46 16.27 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 725 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 85 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 69 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.05 1.05 0.00
Urval 2 16.70 15.54 0.95
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

772

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

91

Under HT2014 sökte 772 personer till Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 82 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 69 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping