Antagningspoäng för Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50129

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 17.21 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.24 17.21 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

657

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

81

Under HT2020 sökte 657 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 82 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 72 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 15.70 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.67 15.90 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

619

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

68

Under HT2019 sökte 619 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 85 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 62 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.61 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.70 16.61 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

684

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 684 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 87 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 69 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.30 1.25 0.00
Urval 2 16.34 16.30 1.25
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 652 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 83 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 72 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.28 1.20 4.00
Urval 2 15.60 16.28 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

677

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 677 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 78 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 68 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 15.93 1.15 0.00
Urval 2 16.70 15.30 1.15
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

684

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 684 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 77 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 64 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.53 1.15 0.00
Urval 2 17.60 15.53 1.15
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

71

Under HT2014 sökte 719 personer till Högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 79 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 65 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping