Antagningspoäng för Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50134

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 15.40 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.52 15.40 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2020 sökte 227 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 28 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.63 14.36 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.63 14.36 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.63 i urvalsgrupp BI, 14.36 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2019 sökte 230 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 29 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.96 15.30 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.90 15.40 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.96 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2018 sökte 278 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 44 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 30 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.22 16.19 1.00 0.00
Urval 2 15.22 16.19 1.00
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.22 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 259 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 44 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 32 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.40 1.00 0.00
Urval 2 15.90 15.56 1.00
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 242 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.91 14.85 1.05 0.00
Urval 2 15.91 14.85 1.00
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.91 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 289 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 37 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 30 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.65 1.05
Urval 2 14.70 14.32 0.75
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoleingenjör i elektronik på Linköpings universitet 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 299 personer till Högskoleingenjör i elektronik vid Linköpings universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 33 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 38 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping