Antagningspoäng för Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50136

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 16.09 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.90 18.57 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2020 sökte 188 personer till Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 16.30 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.50 15.90 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 176 personer till Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 14 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.24 16.67 1.10 0.00 0.00
Urval 2 15.42 16.67 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.24 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 151 personer till Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.14 0.30 0.00
Urval 2 15.20 13.14 0.30
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.14 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 146 personer till Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 18 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 13 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 12.67 0.30 99.99
Urval 2 13.35 12.67 0.30 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 12.67 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 185 personer till Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 28 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 18 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 15.25 0.70 99.99 0.00
Urval 2 13.10 15.25 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 165 personer till Högskoleingenjör i kemisk analysteknik vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 12 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping