Antagningspoäng för Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50137

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 15.95 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.69 15.95 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

97

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 546 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 97 personer i det första urvalet varav 85 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 66 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 15.67 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.02 15.67 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

97

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 515 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 97 personer i det första urvalet varav 81 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 59 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 15.54 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.70 15.30 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

630

Antagna urval 1

97

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 630 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 97 personer i det första urvalet varav 88 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 62 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.36 17.81 1.20 0.00
Urval 2 16.36 17.81 1.20
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.36 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

97

Antagna urval 2

71

Under HT2017 sökte 629 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 97 personer i det första urvalet varav 88 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 64 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 15.73 1.10 0.00
Urval 2 17.02 15.73 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

607

Antagna urval 1

97

Antagna urval 2

71

Under HT2016 sökte 607 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 97 personer i det första urvalet varav 87 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 65 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 16.30 1.20 3.50
Urval 2 18.57 14.56 1.15 3.50
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

724

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

73

Under HT2015 sökte 724 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 73 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 64 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.00 1.20 0.00
Urval 2 17.90 17.00 1.15
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

753

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 753 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 77 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 65 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping