Antagningspoäng för Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50171

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.46 17.36 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.46 17.52 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.46 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

425

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 425 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 34 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.04 17.26 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.04 17.26 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.04 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

41

Under HT2019 sökte 404 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 38 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 34 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.19 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.15 17.19 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

473

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

39

Under HT2018 sökte 473 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 42 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 34 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.91 17.30 1.20 0.00
Urval 2 16.45 17.30 1.20
För höstterminen år 2017 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.91 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 402 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 44 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 34 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.25 1.20 4.00
Urval 2 17.15 15.50 1.20
För höstterminen år 2016 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 316 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 39 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 32 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.17 1.20 4.00
Urval 2 17.40 17.17 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 343 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 34 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 16.75 1.15 0.00
Urval 2 16.95 16.75 1.15
För höstterminen år 2014 hade Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 325 personer till Innovativ programmering, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 34 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping