Antagningspoäng för Internationella civilekonomprogrammet - Franska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.99 1.00
Urval 2 17.70 17.99 1.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Franska på Linköpings universitet 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 189 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Franska vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 13 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.65 1.10 0.00
Urval 2 19.00 21.67 1.10
För höstterminen år 2015 hade Internationella civilekonomprogrammet - Franska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 221 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Franska vid Linköpings universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 13 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 20.40 1.00
Urval 2 18.10 20.73 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Franska på Linköpings universitet 18.10 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 238 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Franska vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 17 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping