Antagningspoäng för Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50012

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 16.32 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.75 16.32 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

39

Under HT2018 sökte 153 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 21 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.02 18.05 0.80
Urval 2 18.05 0.80
Under terminen HT2017 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Tyska på Linköpings universitet 15.02 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 160 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 30 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 18 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.83 1.15
Urval 2 17.50 17.21 1.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Tyska på Linköpings universitet 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 195 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 19 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.35 1.00
Urval 2 17.70 18.35 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Tyska på Linköpings universitet 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 199 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 28 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 19.60 1.10
Urval 2 18.40 19.60 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Tyska på Linköpings universitet 18.30 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 234 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Tyska vid Linköpings universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 28 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping