Antagningspoäng för Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50027

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 19.22 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.38 19.00 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 19.22 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1490

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 1490 personer till Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet varav 333 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 24 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 27 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.99 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.32 18.78 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1328

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 1328 personer till Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet varav 300 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 14 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 19 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 18.45 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.38 18.45 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1515

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1515 personer till Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet varav 338 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 11 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 8 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping