Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50025

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 17.50 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.34 16.98 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 514 personer till Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 32 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 17.35 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.45 17.35 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

448

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 448 personer till Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.40 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.24 16.30 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

501

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 501 personer till Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 16.46 0.90 0.00
Urval 2 15.98 16.46 0.90
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 472 personer till Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping