Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50032

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 15.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 177 personer till Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 7 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping