Antagningspoäng för Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50155

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 0.50 99.99
Urval 2 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 95 personer till Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 13.03 1.20 99.99
Urval 2 13.03 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 13.03 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 87 personer till Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping