Antagningspoäng för Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.05 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.27 18.05 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

63

Under HT2020 sökte 537 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 39 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 30 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 18.35 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.66 18.35 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

51

Under HT2019 sökte 429 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 21 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 17.25 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.25 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 469 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.70 1.15 0.00
Urval 2 17.30 17.77 1.15
För höstterminen år 2017 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

53

Under HT2017 sökte 437 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 26 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.27 1.20 0.00
Urval 2 17.51 16.77 1.20
För höstterminen år 2016 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 447 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 31 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 15.83 1.15 0.00
Urval 2 17.35 15.35 1.15
För höstterminen år 2015 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 428 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.78 1.15 0.00
Urval 2 16.70 19.13 1.15
För höstterminen år 2014 hade Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

54

Under HT2014 sökte 414 personer till Kognitionsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 26 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping