Antagningspoäng för Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50014

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 13.88 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 13.88 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

93

Under HT2017 sökte 323 personer till Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 52 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 93 personer varav 38 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.23 14.10 0.35 3.00
Urval 2 12.20 11.70 0.15 1.50
För höstterminen år 2016 hade Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.23 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 416 personer till Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 48 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 37 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.03 0.60 3.00
Urval 2 14.80 13.64 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.03 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 505 personer till Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 43 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 33 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 14.96 0.60 3.00
Urval 2 15.20 14.57 0.40
För höstterminen år 2014 hade Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

498

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 498 personer till Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 36 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 32 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping